Ontwikkeling van een communicatiestrategie voor de Transitie Sociaal Domein...

Friday, May 2, 2014 - 15:59

Kwalitatief onderzoek naar het gebruik van het HR-deel van het centrale Intranet....

Friday, September 6, 2013 - 16:55

Huisstijlimplementatie, uitvoering online strategie en uitrol interne communicatie-strategie aan de hand van een stappenplan...

Friday, May 2, 2014 - 14:11

Ontwikkeling en implementatie van een strategisch communicatieplan...

Tuesday, January 29, 2013 - 10:14

Vertaling van strategisch marketingplan recreatie & tourisme naar een operationeel marketingplan...

Tuesday, January 29, 2013 - 10:35

Organisatie van de communicatie en de ontwikkeling van een social mediastrategie...

Tuesday, January 8, 2013 - 14:01

Ondersteuning bij positionerings- en communicatievraagstukken en de ontwikkeling van communicatiemiddelen...

Tuesday, January 8, 2013 - 14:03